Przejdź do treści

Kim jesteśmy?

Fundacja Pozytywnie Nakręceni powstała 15 września 2021 roku. Od tego czasu intensywnie działamy w zakresie rozwoju e-gamingu, cyberbezpieczeństwa, integracji pogranicza polsko-czeskiego, wsparcia biznesu i przedsiębiorczości oraz integracji mieszkańców naszej Małej Ojczyzny – Ziemi Raciborskiej.

 

Naszą Fundację tworzą osoby biegłe w zakresie technologii informacyjnych, prawa oraz marketingu,
a przede wszystkim zaangażowane społecznie i wierzące w to, że zmiana zaczyna się od nas samych
i od naszych własnych działań.

Chcemy rozwijać nowoczesne technologie, wspierać biznes oraz promować nasz Region, Polskę i walory pogranicza w duchu zrównoważonego rozwoju i tworzeniu pozytywnych relacji międzyludzkich.

Nasze projekty

Transgarniczny turniej e-sportu

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 11.024,50 EURO, przy całkowitych wydatkach na poziomie 12.970,00 EURO. Dofinansowanie przyznane zostało z Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia oraz ze środków RP „przekraczamy granice”.

Projekt w założeniach przewidywał przyjazd oraz udział 120 Polaków mieszkających po czeskiej stronie pogranicza w III Raciborskim Festiwalu Gamingowym. Również zapewnienie tłumaczy oraz udział „zagranicznej” drużyny gamingowej w rozgrywkach.

Logo Euroregion Silesia-kolor

Organizacja III Raciborskiego Festiwalu Gamingowego

Zadanie wsparte zostało kwotą 6.000,00 PLN ze środków Prezydenta Miasta Raciborza i zakładało dofinansowanie realizacji III Raciborskiego Festiwalu Gamingowego, który jest głównym wydarzeniem, organizowanym rokrocznie przez naszą Fundację.

logo raciborz 1217 poziom RGB COLOR pozytyw (1)

Organizacja Festiwalu Full Moon

Nasza Fundacja pozyskała 8.500,00 PLN na wsparcie organizacji festiwalu muzyki elektronicznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Dziedziniec  Zamku zamieniony został w plażę poprzez nawiezienie piasku, a samo wydarzenie zgromadziło ponad 800 osób.  Fundacja miała swój udział w organizacji tego wydarzenia.

logo raciborz 1217 poziom RGB COLOR pozytyw (1)
Ful Moon

Organizacja IV Raciborskiego Festiwalu Gamingowego

Zadanie wsparte zostało kwotą 8.500,00 PLN ze środków Prezydenta Miasta Raciborza i zakładało dofinansowanie realizacji IV Raciborskiego Festiwalu Gamingowego, który jest głównym wydarzeniem, organizowanym rokrocznie przez naszą Fundację.

logo raciborz 1217 poziom RGB COLOR pozytyw (1)

Patronują i wspierają nas

konsulat

Konsulat Generalny RP W Ostrawie.

Konsulat od początku istnienia Fundacji wspiera nas swoimi działaniami, listami intencyjnymi oraz udostępniając kontakty i organizując spotkania z przedstawicielami środowiska Polaków w Republice Czeskiej. Każde spotkanie w Konsulacie jest dla nas inspiracją i pozwala na uzyskanie kontaktów, które przekładają się na przyszłe działania i wspólne realizacje.

logo miasto

Prezydent Raciborza

Prezydent Raciborza wspiera wszelkie realizowane przez nas inicjatywy. Zarówno w formie wsparcia finansowego, jak i promując wydarzenia za pośrednictwem samorządowych medium i stron. Fundacja korzystała również z inicjatyw integracyjnych środowiska NGOsów oraz prowadzonych szkoleń.    

Powiat
Starosta Raciborski

Starosta Raciborski od początku swojej kadencji wspiera nasze działania. W szczególności angażuje się w organizację Raciborskiego Festiwalu Gamingowego, który odbywa się na Zamku Piastowskim w Raciborzu i wpisał się on już na stałe w charakter naszego festiwalu oraz nawet jego logo. Starosta, który zarządza zamkiem udostępnia nam go rokrocznie, co stanowi nieopisane wsparcie przy organizacji naszego wydarzenia. W 2024 roku Raciborski Festiwal Gamingowy został wpisany do oficjalnego Kalendarza Imprez powiatu raciborskiego.