Przejdź do treści

Wsparcie młodych naukowców pochodzących z Raciborza

w udziale w konkursie organizowanym przez NASA.

Nasza Fundacja wsparła trójkę studentów pochodzących z Raciborza w wyjeździe do USA na organizowany przez NASA konkurs CanSAT dla młodych naukowców zajmujących się zagadnieniami satelitów i eksploracji kosmosu.

Pośredniczyliśmy w pozyskaniu sponsora strategicznego oraz przekazaliśmy środki, które pokryły koszty biletów lotniczych do USA. W konkursie tym, nasi uczestnicy zajęli niesamowitą, drugą lokatę pośród zespołów z całego Świata.